Loodusvaatluste nutirakendus on uuenenud!

Loodusvaatluste nutirakendus on loodud kõigile loodusesõpradele, kes soovivad oma vaatlusi salvestada ning jagada. Rakendus võimaldab määrata asukohta, lisada vaatlusele foto-, heli- ja videofaile, luua oma vaatlusgruppe ning osaleda erinevates projektides.
⮞ Kirja sobib panna igasuguste liikide vaatlusi, vaadeldav liik ei pea olema haruldane ega kaitsealune.
⮞ Vaatlusi võib teha ka looma jälgede, tegevusjälgede, häälitsuste ja väljaheidete põhjal.
⮞ Vaatluse võib andmebaasi registreerida ka siis, kui vaatleja ei suuda liiki määrata, kuid teeb vaadeldud isendist foto, video või helisalvestuse.

Sinu vaatlused on olulised Eesti looduse mitmekesisuse kaardistamisel!

Registreeritud vaatlustest tekib kasutajale elektrooniline vaatluspäevik. Kirja pandud vaatlustest on kasu nii teadlastele kui looduskaitsjatele – edastatud vaatlused on olulised looduskaitse paremal korraldamisel, liikide leviku ning fenoloogia uurimisel, võõrliikide tõrjel, eluslooduse riikliku seire toetamisel ja paljus muus.

Kõik vaatlusandmed salvestatakse Eesti Looduse Infosüsteemi (EELIS).

⮞ Lae äpp alla Google Play’st või App Store’st ning asu loodust vaatlema!
Juhised uue äpi kasutamiseks leiad menüüpunktist Äpi kasutusjuhend ning vastused võimalikele tekkivatele küsimustele menüüpunktist KKK.

✉️ Kasutajatugi lva@envir.ee