Loodusfestivali raames aset leidev Loodusvaatluste maraton on viiendat aastat toimuv harrastusteaduse sündmus, mis kasutab rahvusvaheliselt tuntud vaatlusformaati BioBlitz. BioBlitzi käigus tuvastatakse kindlal alal kindla ajavahemiku jooksul (tavaliselt 24 tundi) nii palju eluslooduse liike, kui võimalik. Seda tehakse teadlaste ja loodushuviliste koostöös. Tänavu toimub maraton kõikjal üle Eesti 11.-12. juunil, vaatlusaladest saab teada anda 1. juunini.

Loodusvaatluste maratoni vaatlusala registreerimisel on võimalik taotleda ka toetust loodushariduslike sündmuste (vaatlusretkede, filmivaatamiste vm) korraldamiseks või vaatlusandmete kasutamiseks õpilastöö või populaarteadusliku artikli jaoks. Toetuse suurus on kuni 300 eurot.

Toetust on võimalik taotleda kuni 10. maini 2022, registreerides oma vaatlusala