Keskkonnaorganisatsioon Päästame Eesti Metsad MTÜ sõnul tuleb seadusi muuta selliselt, et keskkonnakaitse oleks seatud üheks Eesti kaitsevõime tugevdamise osaks ja prioriteediks.

Eile kirjutas kaitseminister Hanno Pevkur alla mitmeid seadusi muutvale eelnõule, et võimaldada erandlikes olukordades uusi kaitseväe harjutusväljasid kiirendatud korras rajada ilma, et uuritaks nende mõju looduskeskkonnale, kohalikele elanikele ja nende tervisele. “On arusaamatu mille või kelle eest üldse kaitsesseja sõtta minna plaanitakse kui sõja harjutamise planeerimist ei tehta kooskõlas looduse ja elukeskkonna kaitsega,” avaldas oma hämmeldust MTÜ juhatuse liige Farištamo Eller. “Euroopa Liidu direktiiv ei luba Riigikaitselist erandit Natura hindamisele kohaldada, niisamuti ei peaks Eesti riik keskkonnamõjude hindamisest loobuma. Keskkonna ja looduse kaitse on osa riigi ja meie maa kaitsest,” rõhutas Eller.

Retooriliselt võiks küsida, et kui ei hoita elu, siis mida kaitsevägi üldse edaspidi kaitsta kavatseb? Kaitseministri poolt alla kirjutatud dokument ütleb, et “seadust on vaja muuta, sest ehkki keskkonnamõjude hindamise tegemine ei oleks sisuliselt vale, siis on need menetlused