Linnuvaatleja õppeprogrammid Linnud talvises aiasLinnurikas aedPesakastide meisterdamise töötubaLinnuvaatleja linnuhommik ning Lindude laulud ja häälitsused pälvisid Eesti Keskkonnahariduse Ühingu (EKHÜläbimõeldud programmi märgise. Murakat kujutava märgise omistab ühing vaid nendele õppeprogrammidele, mis vastavad keskkonnahariduses oluliseks peetavatele kvaliteedikriteeriumitele.

Linnuvaatleja kodulehelt leiab nii kvaliteedimärgise pälvinud õppeprogrammide info kui ka juhised programmide tellimiseks. Linnuvaatlejaga saab ühendust e-posti linnuvaatleja/at/linnuvaatleja.ee teel.