Läänemere päevaks on valminud töövihik 6–7aastastele lastele, mis õpetab meretarkust ja pakub lõbusat ajaviidet.

Töövihikus antakse lastele ülevaade Läänemerest ja tema tähtsusest meie elus. Samuti tutvustatakse vee soolsuse ja mereprügi teemasid, Läänemere toiduahelat, kuidas valglal toimuv merd mõjutab, aga ka inimeste ja kliimamuutuste mõju merele. “Töövihik aitab lõbusate harjutuste abil lastel mõista mere rolli meie elus, isegi kui me seda iga päev tähele ei pane. Vihiku abil on hea selgitada, mida mere ääres tohib teha ning kuidas saame ise aidata kaasa, et meie kodumeri jääks puhtaks,” ütles Keskkonnaministeeriumi merekeskkonna osakonna nõunik Eda Andresmaa, kes on töövihiku üks koostajatest.

Lapsed saavad teadmistele lisaks lahendada ülesandeid, värvida pilte ning kleepsulehelt töövihikusse pilte kleepida.

„Hüljes Pusa töövihik“ valmis ADRIENNE projekti raames ning Tartu Ülikooli Eesti mereinstituudi ja Keskkonnaministeeriumi koostöös. Töövihiku on koostanud Eda Andresmaa, Jonne Kotta, Liisi Lees ja Agnes Unnuk, pildid joonistas Maite Kotta.

Töövihikud on saadaval eesti-, vene- ja inglise keeles. Neid on võimalik ise välja trükkida allolevatelt veebilinkidelt.