Foto: Podarilove.ru

Keskkonnaamet tuletab Läänemerel kalapüügiga tegelevatele kutselistele kaluritele meelde, et tänavu kehtestati Läänemeres täiendavad püügipiirangud, mille kohaselt on sealt angerjapüük alates 1. septembrist keelatud.

Keskkonnaministri määruse kohaselt on Läänemerel keelatud angerjapüük 1. septembrist kuni 31. oktoobrini. Läänemeres on keelatud püüda angerjat ka 1. novembrist 31. jaanuarini. Vastav püügikeeld on sätestatud kalapüügieeskirjas.

Angerjapüügi keeld laieneb kõikidele püügivahenditele, sealhulgas ka aktiivpüünistele. Rivimõrdade kasutamine angerjapüügile kehtestatud keelu ajal on lubatud. Kõik püügivahendisse sattunud angerjad tuleb viivitamata vette tagasi lasta.