Maaeluminister Urmas Kruuse allkirjastas 31. märtsil käskkirja, millega määrati Läänemere traalpüügile ja Läänemere rannapüügile kalalaevade registrisse kalalaevade juurde kandmiseks täiendavaid võimalusi.

„Euroopa Liidu õigusaktide kohaselt tohib kutseliseks kalapüügiks merel kasutada ainult kalalaevade registrisse kantud kalalaevu. Eestis on eelkõige rannapüügis olnud probleemiks piiratud püügivõimsuse maht, mille piires saab kalalaevade registrisse uusi laevu kanda. Kuna eelmisel aastal tekkis registrist välja kantud laevade arvelt vaba püügivõimsuse mahtu, siis on nüüd võimalik selle piires uusi kalalaevu registrisse lisada,“ ütles minister Urmas Kruuse.

Rannapüügile (kalalaevastiku segment 4S1) määrati kalalaevade registrisse laevade kandmiseks täiendavat vaba püügivõimsust peamasina võimsuse osas kokku 227 kW ja kogumahutavuses 30 GT ning Läänemere traalpüügile (kalalaevastiku segment 4S2) kogumahutavuses 90 GT.

Mõlemas, nii Läänemere traal- kui ka rannapüügis, on kasutamata veel ka täiendavat vaba püügivõimsust kogumahutavuses, mis on neile määratud varasemate ministri käskkirjadega.

Läänemere traalpüügisegmendis on täiendav vaba püügivõimsus taotlemiseks kõigile ilma eritingimusteta, taotleja peab vastama vaid kalapüügiseaduses kalapüügiloa saajale kehtestatud üldnõuetele. Rannapüügisegmendis tuleb täiendava vaba püügivõimsuse taotlemiseks vastata lisaks maaeluministri määruses „Vaba püügivõimsuse arvel kalalaeva segmenti 4S2 kandmise tingimused ja kord“ sätestatud tingimustele.

Rohkem infot taotlemise kohta saab Põllumajandus- ja Toiduametist.

Lisateave