Läänemere tursa päästmiseks ei tehtud piisavalt ka 2023. aasta püügimahtude määramisel

17.-18. oktoobril Luksemburgis toimunud kalandusnõukogu kohtumisel jõudsid Läänemere äärsete riikide ELi kalanduse eest vastutavad ministrid kokkuleppele 2023. aasta kalapüügivõimaluste asjus. Esimest korda ajaloos nõustusid liikmesriigid Rahvusvahelise Mereuurimise Nõukogu (ICES) teadlaste, looduskaitseorganisatsioonide ning Euroopa komisjoni soovitustega ning seadsid püügivõimalused, mis arvestavad kalade olukorraga Läänemeres. Paljude oluliste liikide püügivõimalus on madalam kui eales varem. Ühelt poolt annab see ohtllikult ahtaks jäänud kalapopulatsioonidele võimaluse taastuda, teisalt aga on sel tugev sotsiaalmajanduslik mõju rannakogukondadele.

Paljude kalaliikide puhul on langus kestnud juba aastakümneid ning Läänemere ökosüsteemi kokkuvarisemise oht üha suureneb. Toimunud läbirääkimised olid oluline otsustamiskoht Läänemere taastumise teele suunamiseks. See aitab säilitada inimestele vajalikku mereökosüsteemi.

„Tänavu on kolmas aasta, mil Läänemere püügimahtude määramisel püüti arvesse võtta ökosüsteemi laiemaid kaalutlusi ja kehtestada realistlikult ettevaatlikud püügimahud. Ometi on kalanduse eest vastutavad ministrid jätkuvalt neile püüdlustele vastu seisnud ning on soovinud rohkem püüda, kui ökosüsteem seda lubab. Eile vastu võetud otsus näitab, et lõpuks on kohale jõudnud, kui halvas olukorras meie kalavarud on,“ ütles Eestimaa Looduse Fondi kestliku kalanduse ekspert Joonas Plaan, „aga heas seisukorras Läänemereni on veel pikk tee minna.“

Nõukogu kohtumise eel tegi Euroopa Komisjon ettepaneku kehtestada mõne liigi püügipiirangud tead