Foto: KKA/Ebaseaduslikult paigaldatud nakkevõrk

Meie järelevalve inspektorite sekkumised aitavad küll paljusid keskkonnarikkumisi ära hoida, kuid ikka leidub neid, kes vahelejäämisega riskides üritavad keelatud vahenditega kala püüda.

Mõni aasta tagasi jäid Liivi ja Pärnu lahes inspektoritele korduvalt vahele ühed ja samad kutselised kalurid, kes püüdsid kala nõuetele mittevastavate püügivahenditega. Kala (kahjuks ka alamõõdulist kala) püüti organiseeritult ja pikka aega, et seda siis ebaseaduslikult müüa.

Nende tekitatud keskkonnakahju oli üle 4000 euro ja tõi rikkujatele lõpuks kaela kriminaalmenetluse. Eelmise aasta lõpus mõistis Pärnu Maakohus kalurid süüdi ning määras neile tingimisi vanglakaristuse. Hüvitada tuleb ka keskkonnakahju summas 69 094 eurot.

  • Kalapüügiga võib tegeleda vaid vajalikku luba omades, loale märgitud mahus ja nõuetekohaste püügivahenditega.
  • Ebaseadusliku kalapüügi korral võib süüdimõistmisel rikkujat oodata kuni kolme aastane vangistus ja korvata tuleb keskkonnale tekitatud kahju.
  • Kui kahtlustad keskkonnarikkumist, anna sellest teada riigiinfo telefonil 1247.

#hoiamidaarmastad