Kasutusest välja jäänud kütusemahuti lekke tõttu jõudis eile Kullavere jõkke ning Voore paisjärve kütusereostus. Päästeameti abiga leke peatati, mahuti pumbati tühjaks ning jõele paigaldati reostuse kogumiseks poom.

„Kütuseleke on peatatud ja praegu käib õhukese kihina veepinnal levinud reostusejääkide kogumine,“ ütles Keskkonnaameti peadirektor Rainer Vakra. „Juba vette voolanud kütuse saamegi kõige paremini kätte poomi abil, jälgime seda pidevalt ja vajadusel vahetatakse poom välja.“ Poomide abil kogutakse reostust veel vähemalt nädala jooksul.

„Hukkunud loomi, linde ega kalu leitud ei ole, kuid jälgime olukorda tähelepanelikult,“ ütles Vakra. Lekkima hakanud mahuti edaspidise keskkonnaohutuse tagamiseks vajalikud sammud selgitatakse välja lähiajal.

„Tunnustame osaühing