Nähtamatute Loomade välireklaam sügisel 2021 Tallinna tänavatel

Nähtamatud Loomad tegutseb Eesti farmiloomade heaolu tõstmise ja kannatuste leevendamise nimel. See tähendab umbes 20 miljoni looma heaolu, keda Eestis igal aastal  kasvatatakse ja hukatakse. Selleks, et oma töös tõhusad olla, peame hoolitsema selle eest, et meie kampaaniategevused oleksid strateegilised ja suunatud just sinna, kus need kõige enam tulemusi toovad.

Meie viie tegutsemisaasta jooksul oleme loomade eest seisnud peamiselt kolmel lahingutandril:
1) koostöö ministeeriumite ja riigiasutustega, kes loomade heaolu reguleerivad;
2) koostöö toidufirmade või loomakasvatusettevõtetega, mis kas kasutavad loomseid tooteid või toodavaid neid

3) kolmandaks tarbijateadlikkuse edendamine ja farmiloomade olukorra meedias ja avalikkuses näitamine.

Näeme selgelt, et farmiloomade kannatuste teema avalikkuse huvioribiidis hoidmine on üks olulisemaid tegevusi, sest toetab kahte teist põhi-tegevussuunda. Kui tööstusfarmide problemaatika on laiemale avalikkusele mõistetav valdkond ja ollakse kursis loomade kannatustega intensiivkasvatuses, on meil kergem alustada läbirääkimisi avaliku sektori ja erasektori esindajate ja koostööpartneritega.

Meie töös on kätte jõudnud olukord, kus oleme sel aastal Ukraina sõja tõttu pidanud veidi rohkem andma ruumi muude oluliste teemade kajastustele ning saanud veidi vähem farmiloomade kriitilisi probleeme pildis hoida.

Oleme nüüd oma töös jõudnud olukorda, kus sel aastal oleme Ukraina sõja tõttu pidanud veidi rohkem andma ruumi muude oluliste teemade kajastustele ning oleme veidi vähem saanud farmiloomade kriitilisi probleeme pildis hoida. Meie kolme suurima kampaania (kanade heaolu, sigade heaolu ja Taimne Teisipäev) juures oleme olukorras, kus koostööpartneritega oluliste eesmärkide elluviimiseks peame tegema uue suure avaliku kampaania, et lükata käima uued läbirääkimised kõigi kolme valdkonna juures tulemuste toomiseks.

Seega viime oktoobris läbi meie heade toetajatega koostöös annetuskampaania, et koguda ressursse suure turundusprojekti jaoks. Eesmärk on kampaaniaga teha tööstusfarmide probleemidest ja nende võimalikest tõhusatest lahendustest laiemalt kõnealune teema ja aktuaalne valdkond. Kampaaniat saab toetada siin – https://nahtamatudloomad.ee/toeta

Viime läbi turunduskampaania, mis hõlmab endas pikka välireklaamide lainet nii bussipeatustes kui olulistes liiklusmagistraalides, digiekraane kaubanduskeskustes kui sponsoreeritud sotsiaalmeediareklaame, mis jõuavad kokku sadade tuhandete inimesteni, et tõhusalt loomadest hoolimise sõnumit kasvatada.

Plaan on järgnev: kuuenädalase perioodiga võtame kahenädalaste etappidena fookuseks meie kolm olulisimat loomade kannatuste teemat tööstusfarminduses ning igas etapis hoolitseme selle eest, et sõnum jõuab võimalikult laialdaselt üle Eesti. Lisaks välireklaamidele saame sihtida sponsoreeritud sotsiaalmeedia reklaamidega iga kampaania puhul õigeid sihtrühmi. See on meie senises kogemuses olnud väga tõhus viis, mis just õigeid inimesi meie kampaanialehtedele viib ja häid samme loomade heaks astuma paneb – kas petitsioone allkirjastades, vabapidamise munade poes