Kõre Harilaiul/ Foto: Kadri Paomees

Autorid: Ilona Lepik, looduskaitsetööde büroo vanemspetsialist; Mahe Metsalu, keskkonnahariduse büroo spetsialist

“Vilsandi rahvuspargis Harilaiul on lõpule jõudmas teine etapp kõre ehk juttselg-kärnkonna elupaikade suuremahulistest taastamistöödest. Haruldase kahepaikseliigi elutingimusi parandati ligi kolmekümnel hektaril: raadati poolsaare idaosa liivaalal olev kultuurmännik ning puhastati sigimiseks sobilikud luidetevahelised nõod. Sellise tähtsusega ja mahuga elupaikade taastamistöid on võimalik tulemuslikult teha tihedas koostöös erinevate osapooltega. Harilaiu taastamistööd on selle heaks näiteks. Tööd tegi Riigimetsa Majandamise Keskus koostöös Keskkonnaameti ja mittetulundusühinguga Põhjakonn,” vahendab portaal kaitsealad.ee

Kõre ehk juttselg-kärnkonn on Eestis arvatud kõige rangema kaitse alla ehk I kaitsekategooriasse. Eestis on säilinud 15 kõre eraldi paiknevat asurkonda. Avamaastikuliigina on talle sobivateks elupaikadeks avatud luitealad, liivikud ning madalmurused ranna- ja looniidud. Kõre kaitse tegevuskavaga saab tutvuda Keskkonnaameti kodulehel: Kõre kaitse tegevuskava

Originaaluudist täispikkuses saad lugeda SIIT