Foto: KKA

Keskkonnaameti järelevalve eesmärkideks on keskkonnateadlikkuse suurendamine ning ennetustegevuste abil rikkumiste vähendamine. Selle kõrval on sama oluline, et keskkonnakuritegudesse suhtutakse sama tõsiselt ja võideldakse samade meetoditega, kui teiste majandus- ja peitekuritegevuse liikidega.

Hetkel töötab nende eesmärkide täitmise nimel Keskkonnaametis 114 inspektorit, kellest 39% töötab keskkonnakaitse suunal, 31% kalakaitse suunal ning 30% looduskaitse suunal.

Keskkonnaameti peadirektori asetäitja järelevalve valdkonnas Olav Avarsalu ütles, et eelmisel aastal tegid Keskkonnaameti inspektorid üle vabariigi 7728 kontrolli, eemaldati 969 selguseta kuuluvusega püügivahendit ja lahendati 5266 kaebust. „Iga kaheksas kontroll lõppes menetlusega. Keskkonnajärelevalve peab olema nähtav ja tajutav. Ühiskond pead olema teadlik, et me oleme keskkonnakaitse eest väljas, tänaste nõuete järgimine aitab hoida meie lastele paremat elukeskkonda. Näiteks möödunud aastal alustasid Keskkonnaameti töötajad 1022 väärteomenetlust ning 404 haldusmenetlust,“ rääkis Avarsalu. Alustatud kriminaalasju oli möödunud aastal 20, kaheksa neist looduskaitse, kaheksa keskkonnakaitse ning neli kalakaitse valdkonnas.

Olav Avarsalu tõi välja, et möödunud aastat jäid paraku ilmestama ka mitu suuremat reostust. „Möödunud kevadest meenuvad masuudireostused Hiiumaa ja Vormsi rannikutelt, suvesse jäi Umbusi jõe reostus. Kuigi reostused said likvideeritud, võib teinekord