Foto: Piret Eensoo/Must-kärbsenäpp

Keskkonnaamet tõdeb rõõmuga, et metsaomanikud ja –majandajad pidasid sel aastal kevadsuvisest pesitsusrahu nõudest kinni pea poole paremini kui mullu. Pesitsusrahu ajal peatati 30 raiet ja tuvastati 12 kaitsealuse liigi pesitsemine.

Keskkonnaameti peadirektor Rainer Vakra ütles, et lisaks metsaomanike teadlikkuse suurenemisele kevadsuviste raiete mõjust andis oma osa rikkumiste vähenemisesse ka selgem prioriteetide seadmine. „Sel aastal oli eesmärk piirata raietegevust pesade hävitamise ja kahjustamise ning lindude häirimise vältimiseks esmajärjekorras seal, kus sellel on metsalinnustikule kõige suurem mõju. Andsime kohe alguses edasi selge sõnumi, et kui kevadsuvine raie on tõepoolest vältimatu, siis tuleb hoi