Foto: Krista Kingumets

Keskkonnaamet võõrandas avalikul elektroonilisel enampakkumisel 122 müüki pandud veisest 119, lisaks kõik 13 lammast. Müüdud veistest 108 jäi seniste omanike kätte, endiste omanike valdusesse jäid ka kõik võõrandatud lambad. Omanikku vahetanud loomad jätkavad oma senist tegevust, milleks on pärandniitude hooldamine.

Keskkonnaameti peadirektor Rainer Vakra avaldas heameelt, et praktiliselt kõik Keskkonnaameti poolt müüki pandud kariloomad jäid valdavalt nende seniste omanike kätte ning jätkub pärandniitude hooldamine. „Seniajani lepingu järgi talunike kasutuses olnud loomad ning nende järglased saavad ka edaspidi pärandkoosluseid hooldada, edaspidi ei ole loomade omanikuks Keskkonnaamet vaid talunikud ise. Keskkonnaametil ei olnud loomi omada enam otstarbekas, samas on kaitsealuste hooldatavate pärandniitude pindala suurendamine jätkuvalt oluline, sest sellised alad on olulised liigirikkuse ja genofondi kandjad,“ ütles Vakra.

Loomade eesmärk oli aastatel 2006-2010 erinevate projektide raames suurendada NATURA aladel hoolduses olevate niiduelupaikade pindala. „Juba praegu on tänu nendele loomadele ja nende järglastele hoolduses umbes 1000 hektarit pärandniitusid. Loomad saavad ka edaspidi oma senise tegevusega jätkata, see omakorda parandab jätkuvalt pärandniitudega seotud liikide seisundit,“ rääkis Vakra.

Keskkonnaamet ootas kariloomade soetamiseks hinnapakkumisi e-kirja teel aadressile loomad@keskkonnaamet.ee. Elektrooniline enampakkumine toimus veebikeskkonnas www.karjaturg.ee. Riik teenis loomade müügist ligi 49 000 eurot.