Foto: Silver Vahi/Hukkunud kalad Umbusi jões

Augusti alguses Umbusi jõel avastatud reostusjuhtumi mõju selgitab välja eksperthinnang. Veekogu ökoloogilise seisundi hindamise käigus selgitatakse välja mõju Umbusi jõe elustikule ning vajalikud meetmed kahjustuste heastamiseks.

Keskkonnaameti peadirektori asetäitja keskkonnakasutuse valdkonnas Erik Kosenkraniuse selgitusel tõi Umbusi reostusjuhtum Keskkonnaametile kolm ülesannet: teha kindlaks kõik reostusjuhtumi asjaolud; leida parimad viisid keskkonnale tekitatud kahju heastamiseks ning otsida võimalusi tulevikus ulatuslikku põllumajandusreostust ära hoida. Nende ülesannete täitmiseks on alustatud nii kriminaal- kui haldusmenetlus.

“Keskkonnale tekitatud kahju hindamiseks ja elurikkuse taastamiseks parimate viiside leidmiseks alustasime haldusmenetluse, mille üks osa on veekogumi seisundi põhjalik seire ja dokumenteerimine. Mõõtmistöödega on osaliselt juba alustatud, et võimalikult kiiresti selgeks teha, millise mõjuga reostusjuhtum veekogule oli. Tahame leida parimad meetodid jõe elurikkuse taastamiseks,” ütles Erik Kosenkranius.

Varasemate seireandmete põhjal on Umbusi jõe seisund olnud järjepidevalt heas seisundis, kusjuures viimased andmed pärinevad 2016. aastast. Eksperthinnangu käigus uurivad maaülikooli asjatundjad Umbusi jõe, aga ka Pedja jõe ökoloogilist seisundit nii pinnaveekogu füüsikalis-keemiliste näitajate kui kalade ning vee selgrootute seiramise abil. Keskkonnaameti tellitud eksperthinnangult oodatakse ka soovitusi sarnaste juhtumite tekkimise riski vähendamiseks.

“Reostusjuhtumit tagantjärele olematuks muuta ei saa, aga me saame selle põhjal õppida ja otsida paremaid tehnoloogiaid, panna paika täpsemaid nõudeid ja ettevaatusabinõusid, et sarnaste juhtumite kordumist ära hoida,” selgitas Kosenkranius.

Eksperthinnangu jaoks vajalike tööde tegemiseks on praegu tänu madalale veeseisule sobiv aeg. Esimesed tulemused selguvad jaanuari keskpaigaks.

Umbusi reostusjuhtumi mõjude väljaselgitamiseks alustati haldusmenetlus keskkonnavastutuse seaduse alusel ning reostusjuhtumi asjaolude väljaselgitamiseks kriminaaluurimine. Nii haldusmenetlust kui kriminaaluurimist viib läbi Keskkonnaamet, kriminaalmenetlust juhib Lõuna ringkonnaprokuratuur.