Foto: Silver Vahi/Hukkunud kalad Umbusi jões

Augusti alguses Umbusi jõel avastatud reostusjuhtumi mõju selgitab välja eksperthinnang. Veekogu ökoloogilise seisundi hindamise käigus selgitatakse välja mõju Umbusi jõe elustikule ning vajalikud meetmed kahjustuste heastamiseks.

Keskkonnaameti peadirektori asetäitja keskkonnakasutuse valdkonnas Erik Kosenkraniuse selgitusel tõi Umbusi reostusjuhtum Keskkonnaametile kolm ülesannet: teha kindlaks kõik reostusjuhtumi asjaolud; leida parimad viisid keskkonnale tekitatud kahju heastamiseks ning otsida võimalusi tulevikus ulatuslikku põllumajandusreostust ära hoida. Nende ülesannete täitmiseks on alustatud nii kriminaal- kui haldusmenetlus.

“Keskkonnale tekitatud kahju hindamiseks ja elurikkuse taastamiseks parimate viiside leidmiseks alustasime haldusmenetluse, mille üks osa on veekogumi seisundi põhjalik seire ja dokumenteerimine. Mõõtmistöödega on osaliselt juba alustatud, et võimalikult kiiresti selgeks teha, millise mõjuga reostusjuhtum veekogule oli. Tahame leid