Foto: Piret Eensoo

Keskkonnaametil on valminud kaks järjekordset vee-elupaikade taastamise projekti, mis parandavad kalade sigimisvõimalusi ja rikastavad veeökosüsteeme.

Vasalemma jõe alam- ja keskjooksule rajati neljale lõigule juurde kümme uut kudeala koos noorjärkude kasvualadega lõhele ja meriforellile. Kudeala rajamiseks sobivad kohad selgusid välja eelnevalt läbiviidud uuringust ning on looduslike eelduste poolest väga head. Neis puudusid lõhelastele kudemiseks vajalik kruusapõhi ning noorjärkude ellujäämist toetavad varjepaigad.

„Töö sai tehtud kvaliteetselt ja nüüd on siia kudema tõusvatele lõhedele ja forellidele loodud väga head tingimused järelkasvu andmiseks ja Läänemere asurkondade täiendamiseks. Usun, et Vasalemma jõe väärtuslikkus lõhelaste kudejõena kasvab selle töö tulemusena märgatavalt,“ ütles projekti üle järelevalvet teostanud ihtüoloog Martin Kesler.

Keeri järvel, millest voolab läbi Suur-Emajõe süsteemi kuuluv Elva jõgi, puhastati kahel alal kaldamadalikke pilliroost ja võsast kokku 4,75 ha ulatuses. Sellega taastati ulatuslikult sobivaid ja kunagi eksisteerinud kudekohti siinsete vete olulisimale röövkalale ja väärtuslikule biomelioraatorile – haugile.

Keeri kaldal elupõliselt paadisadamat pidanud ja kalasta