Foto: Rein Järvekülg

Keskkonnaamet alustas 2022. aasta suvel Umbusi jõe reostusjuhtumi uurimiseks nii kriminaalmenetlust kui haldusmenetlust keskkonnavastutuse seaduse järgi. Prokuratuur saatis kriminaalasja kohtusse, Keskkonnaamet valmistab aga aktsiaseltsile Pajusi ABF ette nõudeid, mille alusel keskkonnale tekitatud kahju leevendada.

„Keskkonda kahjustavad kuriteod väärivad tõsist tähelepanu, sest rikuvad meie kõigi ühist vara: head elukeskkonda, “ ütles Keskkonnaameti peadirektor Rainer Vakra. “Keskkonnavastutuse seadus annab meile võimaluse lisaks karistamisele nõuda Umbusi jõe reostuse põhjustajalt jõe seisundi parandamist. Oleme teadlaste abiga pannud paika vajalikud tööd, nende hulgas on olulisema mõjuga uute kudealade rajamine,” ütles Vakra.

Jõe-elustikule sobilike elupaikade taastamistööd seab Keskkonnaamet reostajale kohustuseks ettekirjutusega. Lõpusirgele on jõudnud