Foto: Heiki Valner

Keskkonnaameti korraldusega on lubatud pidada Ida-Harju jahipiirkonnas heidutusjahti.

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda (EPKK) pöördus Keskkonnaameti poole ettepanekuga töötada välja täpsustatud kord heidutusjahi korraldamiseks hanelistele kahjustuse vältimiseks väljaspool jahihooaega seoses ulatuslike kevadiste põllukahjustustega Eesti maakondades. EPKK hinnangul on viimase aastakümne jooksul oluliselt suurenenud Eestit rändel läbivate haneliste arvukus, mis on oluliselt suurendanud nende poolt tekitatavaid kahjusid põllumajanduslikele kõlvikutele.

Nii põllumajandus- kui keskkonnavaldkonna esindajad on üksmeelel, et praegune kahjude kompenseerimise süsteem ei kata tegelikku kahjude mahtu. Erinevate heidutusmeetmete mõju väheneb ajas, kuna linnud harjuvad sellega pikemas perspektiivis ja tunnevad ennast turvaliselt just kevadisel perioodil kui linnujaht on keelatud. Hanelistel on kevadel enne pesitsuspaika lendamist vaja koguda rasvavarusid, mistõttu on nõudlus proteiinirikka sööda (külvatud teravilja ja herne seeme, teraviljade ning rapsi orased, tärganud värske rohi) järele eriti suur.

Keskkonnaamet lubab haneliste kevadise heidutusjahi uuringu raames Ida-Harju jahipiirkonna Jägala jõe ja Pirita jõe vahelisel alal haritud põldudel küttida kokku 150 hanelist (rabahane, suur-laukhane, kanada lagle ja valgepõsk-lagle) ajavahemikul 2. maist kuni 16