Foto: Flickr

Keskkonnaamet kehtestas 14. aprilli korraldusega hallhüljeste küttimismahu Eestis. Küttida tohib kokku 57 isendit.

Viimasel kolmel aastal loendati hallhülgeid nende lesilates kokku keskmiselt 5696 isendit, millest tulenev küttimiskvoot on tänavu 57 isendit. Arvestades loendatud isendite hulka, kalandusele tekitatud kahjude levikut ning möödunud jahihooaja küttimise piirkondlikku jaotust, on Keskkonnaagentuuri ettepanek küttimismaht jaotada järgmiselt:

  • Harju ja Lääne maakond – küttimismaht 5 isendit. Ohjamisalasse kuuluvad Nõva, Padise, Paldiski, Keila, Vääna, Lääne-Lahemaa ja Ida-Harju jahipiirkonnad ning nende jahipiirkondadega külgnev veekogu osa, mis jääb väljapoole jahipiirkonda.
  • Hiiu maakonna põhja- ja läänerannik – küttimismaht 6 isendi. Ohjamisalasse kuuluvad Emmaste, Leluselja, Kõrgessaare, Tahkuna, Määvli ja Pühalepa jahipiirkonnad ning nende jahipiirkondadega külgnev veekogu osa, mis jääb väljapoole jahipiirkonda.
  • Ida-Viru maakond – küttimismaht 2 isendit. Ohjamisalasse kuuluvad Kiviõli, KohtlaNõmme, Ontika, Voka, Vaivara, Sillamäe ja Narva jahipiirkonnad ning nende jahipiirkondadega külgnev veekogu osa, mis jääb väljapoole jahipiirkonda.
  • Lääne-Viru maakond – küttimismaht 3 isendit. Ohjamisalasse kuuluvad Ida-Lahemaa, Ranna, Kunda ja Mahu jahipiirkonnad ning nende jahipiirkondadega külgnev veekogu osa, mis jääb väljapoole jahipiirkonda.