Foto: Piret Eensoo/Laanepüütibu

Alates homsest, 15. aprillist kontrollib Keskkonnaamet taas pesitsusrahust kinnipidamist metsatöödel. Plaanilised kontrollreidid kestavad 30. juunini ja keskenduvad kaitsealadele ja linnurikastele metsadele.

Keskkonnaameti peadirektori sõnul saab kõige rohkem pesitsusrahu kaitseks ära teha metsaomanik. „Rõõm tõdeda, et paljud Eesti metsaomanikud arvestavad kevadise pesitsusrahuga ja valivad vajalikeks raietöödeks mõistliku aja. Pesitsusrahu tagamine ei ole vaid Keskkonnaameti järelevalve kätes,“ ütles Rainer Vakra.

Keskkonnaamet keskendub kontrollide kavandamisel kaitsealadele. Metsades väljaspool kaitstavaid alasid kontrollitakse eeskätt linnurikaste tüübirühmade vanemaid puistuid, kus mõju metsalinnustikule on kõige suurem. Kontrollide eesmärk on teavitada avalikkust ja metsaomanikke lindude pesitsusperioodist ning peatada vajadusel raie, et vältida pesade hävitamine ja kahjustamine või lindude pesitsemise häirimine.

Raiete piiramisel tegutseb Keskkonnaamet juhtumipõhiselt ja lähtub mõistlikkuse printsiibist. „Kui metsas on tõenäoliselt 6 või en