Võru varjupaiga kassiaedik

Kassiaedik, inglise keeles catio on spetsiaalselt kassidele ehitatud väliaedik, mis võimaldab lemmikloomal kogeda võimalikult liigiomast keskkonda kohas, kus vabalt õues käimine ei ole võimalik. Kuna elukeskkond mõjutab otseselt kassi tervist ja käitumist, on kasside elukeskkonna rikastamine hädavajalik. Kassiaedikute olulisusest kirjutab Varjupaikade MTÜ vabatahtlik Triin Vasli.

Kasside heaolu eest hoolitsemisel võib juhtnöörideks võtta ISFM-i (International Society of Feline Medicine) poolt seatud viis olulist alustala. Nendeks viieks alustalaks on:

  • turvalise koha võimaldamine;
  • mitme ja üksteisest eraldatud keskkonnaressursi pakkumine: toit, vesi, tualett, kratsimis- ja mängualad ning puhke- või magamisalad;
  • võimalus mängimiseks ja küttimiskäitumiseks (või selle jäljendamiseks);
  • positiivse, järjepideva ja etteaimatava inimesepoolse suhtluse pakkumine;
  • kassi haistmismeele olulisust austava keskkonna pakkumine.

Valga varjupaiga kassiaedik

Inimese ja kassi suhe algas umbkaudu 10 000 aastat tagasi ja paljud tänase kodukassi käitumismallid pärinevad tema eellaselt Felis lybica’lt ehk Aafrika metskassilt.

Kass on üksik kiskja, kes on loodud jahtima. Tänapäeval elavad aga väga paljud kodukassid linnakorteris, kus lemmikule loomuomase keskkonna kujundamine võib olla paras väljakutse. Samas on see mitte valikuline, vaid kohustuslik, et lemmikloom tunneks end kodus hästi.

Kassil peab olema ligipääs toidule ja veele, häda tegemiseks liivakastile, puhkus- ja magamisasemetele, aga ka võimalusele liikuda kõrgematel tasanditel, jahtida, mängida ja turnida. Ka inimese tähelepanu on üks keskkonnaressurssidest, mida lemmik järjepidevalt vajab.

Kassi elukeskkonna teadlik kujundamine, pidades silmas tema iseloomu ja talle loomuomast, aitab ära hoida mitmeid käitumis- ja terviseprobleeme. See maandab kassi stressitaset ja tugevdab sidet omaniku ning kassi vahel. Kokkuvõtteks on õnnelikumad nii kass kui ka omanik.

Eriti oluline on pöörata keskkonnavajadustele tähelepanu mitme kassiga leibkondades, sest nagu juba mainitud, on kass siiski üksik kiskja, kellele reeglina ei meeldi oma ressursse teistega jagada. Kassil peab olema ligipääs kõigile eelmainitud ressurssidele ilma konkurentsita, vastasel juhul kogeb ta stressi. Pidev stress ja võitlus ressursside pärast viib aga soovimatu käitumise ja terviseprobleemideni, mis tähelepanuta jäädes võivad süveneda tõsisteks haigusteks. Sageli on paraku nii, et kassi elukeskkonna rikastamisele pööratakse tähelepanu aga alles siis, kui lemmik hakkab näitama rahulolematuse märke või on märgata terviseprobleeme.

Catio – muinasjutumaa toakassile

Üks väga hea viis kodukassile loomuomase keskkonna pakkumiseks ja tema heaolu suurendamiseks on kinnine õueaedik, maailmas tuntud ka kui catio. Aedik võimaldab kassil kogeda õueelu turvalises keskkonnas. Kujundades aediku kassi soove arvestades, saab lemmik seal turnida, joosta, mängida, nuuskida, end peita, küüsi teritada ja olla … lihtsalt kass. Spetsiaalselt kassidele mõeldud aedikut on võimalik rajada nii kortermaja rõdule kui ka eramaja aeda. Tuleb ainult tagada aediku turvalisus ja mugav sissepääs kassile ning lasta loovusel lennata.

Kassid armastavad seda, aga ka pererahval on õueelu nautivat kassi põnev jälgida.

Läänemaa varjupaiga kassiaedik

Mida silmas pidada?

1.     Asukoha valimine

Õueaedik peaks asetsema kohas, kuhu kass iseseisvalt ja mugavalt igal ajal pääseb kas läbi mõne akna või ukse. Kassid on kontrollifriigid. Ennustatav, tuttavlik keskkond ja selge rutiin on nende heaolu tagamiseks väga olulised, mistõttu peaks kass saama aedikut kasutada hetkel, mil tal selleks soov tekib. Kassiaediku asukoha valimisel tuleks silmas pidada ka seda, et kass saaks olla nii päikese käes kui ka varjulises kohas, kui õues liialt palavaks läheb.

2.     Võimalus mängida ja jahtida

Kassi heaolu tagamiseks peab lemmikule pakkuma ka võimalusi mängimiseks, mistõttu võiks aedikus olla erinevaid lelusid ja võimalusi küttimiskäitumise jäljendamiseks ning ümbruskonna jälgimiseks. Illustreerimaks mängu ja küttmiskäitumise olulisust kassi jaoks, võib tuua näite, et metskass sööb 10-20 väikest saaki päevas. Umbes pooled tema küttimistsüklitest ebaõnnestuvad, mis tähendab, et katseid teeb ta päevas umbes 20-40. Kui kassile ei pakuta selleks piisavalt võimalusi või sellist käitumist pärsitakse, võib tulemuseks olla rasvumine ja frustratsioon. See omakorda võib väljenduda stressiga seotud käitumisprobleemidena, haigustena või valesti suunatud agressiooniga.

3.     Puhkamis- ja magamisasemed ning turvakoht

Aedikusse võiks planeerida erinevaid puhkenurki ja magamisasemeid, nii avatud kui ka suletud variante, päikese käes peesitamise ja varjumise võimalusi, erineva soojusjuhtivusega pindasid. Kassile meeldivad valikuvõimalused. Isegi, kui kassil on puhkeasemeid, mida ta ei kasuta, ei tasu neid ära võtta, sest just see võimaldab kassil ise valida, milliseid ta kasutab. Valikuvõimalused loovad kassile kontrollitunde oma ümbruskonna üle.

Turvaline koht võimaldab kassil eemalduda olukorrast, mida ta peab ohtlikuks, võõraks või mis talle ei meeldi. Aedikus asuv turvakoht võiks olla privaatne, eraldatud ja asuda kõrgemal. Kuigi kass tunneb end kõrgemal turvalisemalt, tuleb kohtade planeerimise osas aga silmas pidada kassi vanust. Haigete või vanade ja ka kassipoegade jaoks peaks võimaldama turvapaigale kergema ligipääsu.

4.     Turnimine

Kassiaedikusse tuleks kindlasti planeerida ka mitmeid võimalusi turnimiseks ja kraapimiseks. Eelistatud aedik on kõrge, võimaldamaks kassil ka erinevate tasandite vahel li