Kuidas on seis Eestis loomakaitsega? Polevat halb, leiab Maaeluminister Urmas Kruuse Delfi Lemmiklooma portaalis olevas intervjuus, tegemist olevat vaid erimeelsustega. Me olevat olukorras, kus ettevõtjatel ja vabatahtlikel on teemast pelgalt erinevad arvamused.

Paljud on ilmselt viimasel ajal meedias kajastatud rohkeid probleemidest kassi- ja kutsikavabrikutest lugenud ning saanud teada, mis tingimustes loomi peetakse. Näiteks kolmapäeval, 22. märtsil jagas Eestimaa Loomakaitse Liit, et kontrolli käigus leiti kolm surnuks külmunud kutsikat. Arusaadavalt on need pelgalt üksikjuhtumid, ent tegemist ei ole ju millegi uuega, need lihtsalt on nüüd meediasse jõudnud, kuid olemas on sellist loomapidamist alati olnud. Selle asemel aga, et tegeleda juurpõhjusega ja vabrikud kui sellised ära kaotada, räägitakse tingimustest, ettevõtlusest ja loomapidaja tingimustest. Seni, kui me seame inimeste ahnuse teiste elusolendite eludest kõrgemale, ei saa me rääkida adekvaatsest loomakaitsest.

Probleem ei piirdu muidugi vaid kassi- ja kutsikavabrikutega. Loomakaitses on probleeme rohkem kui me neid kokku jõuame lugeda. Toon mõne siinkohal välja:

  • Kalad on loomakaitsest suurest välja jäetud, st kaladele kehtivad peamiselt vaid väga üldised seadused ja määrused, ent pole arvesse võetud isegi nii silmnähtavat tõsiasja, et kalad elavad hoopis teistsuguses keskkonna kui ülejäänud põllumajandusloomad.
  • Loomade seksuaalne väärkohtlemine on Eestis nö hall ala, st otseselt lubatud ei ole, aga keelatud ka mitte.
  • Täna loomakaitseaktivistide