Omaniku järelvalveta vabalt ringi jooksev koer on seaduse mõistes hulkuv loom. Kohalikul omavalitsusel on õigus ja kohustus selline loom varjupaika toimetada ning nõuda kaasnevad kulud sisse omanikult. Hulkuva looma omanikku saab kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse alusel karistada kasside ja koerte pidamise eeskirja rikkumise eest rahatrahviga kuni 800 eurot, kui rikkumisega on põhjustatud varaline kahju või tervisekahjustus.

Jahiseaduse alusel kehtestatud määruse kohaselt arvestatakse loomapidajale tema koera poolt jahiuluki mahamurdmise eest keskkonnale tekitatud kahju eest järgnevad kahjumäärad:

pruunkaru – 2000 eurot

põder –  800 eurot

metskits ja metssiga – 400 eurot

NB! Tiine isendi puhul kahjumäärad kolmekordistuvad.