Loomade eestkoste organisatsiooni Loomus hämmastab keskkonnaameti otsus ilma tänapäevaste uuringute ja asjakohase tõenduseta kormoranimunade õlitamise load siiski välja anda.

Olles ära kuulanud nii kalamehed kui lindude eestkostjad, otsustas keskkonnaamet 31. märtsil anda load* Eesti pärismaise liigi kormorani munade õlitamiseks “kalavarude kaitseks”. Kormoranide munade õlitamise eesmärk on kormoranide arvukust ohjata. Vastatud ei ole aga küsimusele, miks kormorani arvukus on nii hüppeliselt saanud kasvada? Mujal riikides tehtud teadusuuringutes on leitud, et kasv toimubki ümarmudila tõttu, keda kalatoidulised linnud nagu hallhaigur või kormoran suudavad ohjata. Karistada selle eest kormorani tundub riigile asjakohane.

Siiani on aga karistuseta kuritegu, millest kirjutab 10. aprilli Pärnu Postimees. Loodusliku liigi kormorani asustatud 43 laiul loendati eelmisel aastal pesitsemas ligi 30 900 linnupaari, kelle pesadest oli hävitatud 40%. Keskkonnaagentuuri väikeste meresaarte haudelinnustiku seire aruandest nähtub sel ajal suur osa munadest juba keskmiselt või hästi arenenud loodetega ning osas pesades oli tapetud äsja koorunud linnupoegi. Seirajate fotodelt on näha ka mõni pärast rüüstamist põlema pandud linnupesa. Looduskaitse seaduse järgi on linnupesade ja linnupoegade tahtlik hävitamine keelatud.

Seirearuanne on esitatud, riik on massiivsest hävitustööst teadlik – aga mis saab edasi? Kas on alustatud menetlus ning astutud sammud selleks, et süüdlased tuvastada ja vastutusele võtta? Samas planeeritak