Foto: Kalamaja Augusti Facebooki-leht

Põhja-Tallinn ja iseäranis just Kalamaja elanikud paistavad silma erilise loomaarmastuse poolest. Legendaarne hulkurkoer Žorik lahkus pilvepiirile ja tema troonile istus kass August. Peaaegu sama legendaarne tegelane, kellel on omanimeline Facebooki lehekülg ja isegi Instagrami konto. Kui Žorik sai eputada väljamaa artiklite ja skulptuuriga, siis väga sõbralikule punasekarvalisele Augustile pühendatakse terve tänav ja kõik elanikud saavad selle kujundamises kaasa rääkida. Ettepanekuid ja täiendusi oodatakse promenaadi liikumiskorralduse, parkimise, valgustuse, pinkide, näituseraamide ning isegi haljastuse kohta.  

Foto: Kalamaja Augusti Facebooki-leht

Põhja-Tallinna vanema Manuela Pihlapi sõnul annab promenaadi ideekorje linnaelanikele taaskord võimaluse oma kodukandi kujundamisel sõna sekka öelda. “Põhjatallinlastele läheb oma elukoha ümbruses ja sellest kaugemalgi linnaruumis toimuv üha enam korda. Nii on ka Kopli trammiteega külgneva tänavalõigu muutmine mitmekülgseks promenaadiks üks suurepärane näide kogukonna koosloomest ja avaliku ruumi inimkesksemaks muutmisest.

Eriti rõõmustab mind, et loodav promenaad toob veelgi tuntust ja tähelepanu meie linnaosa kuulsusele, muhedale kass Augustile, kes on omamoodi Kalamaja loomade eestkõneleja. Julgustan kõiki promenaadi kujundamises oma mõtteid ja arvamusi avaldama, et sellest saaks üks turvaline ja mõnus koosolemise koht,” rääkis Pihlap.

Kass Augusti promenaad saab alguse Telliskivi Rimi kõrvalt ning kulgeb mööda tänav-parklana kasutavat ala paralleelselt Kopli tänava trammiteega Kopli poolsaare suunas Malmi tänavast Graniidi tänavani. Trammitee ja ärihoonete vaheline ala muudetakse multifunktsionaalseks õuealaks, mis on mõeldud eelkõige jalakäijatele ning kergliiklejatele. Autode liikumiskiirust planeeritakse promenaadi kõrval piirata 20 kilomeetrini tunnis.

Kavandatava promenaadi jaoks muudetakse sõidutee ühesuunaliseks ja kitsendatakse parkimisala. Eristuvate katenditega kergliiklejate ala ja autoteed hakkab visiooni järgi eraldama meetrilaiune haljastatud riba, millele paigutatakse galerii, istepingid, prügikastid, kiiged, rattaparklad, joogikraan, välimüügiletid ning muidugi piirkonn