Foto: Jarko Jaadla

Märtsis avatud portaal kalaluba.ee on osutunud väga menukaks ning paistab silma töökindlusega. Uus kasutajarekord sai püstitatud 1. detsembril, kui algas tuleva aasta kalastuskaartide müük. Neid läks sel päeval portaali kaudu kaubaks 4540, millest tervelt 2790 esimese poole tunniga.

„Kalaluba.ee pidas sellele proovikivile hästi vastu,“ nentis Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna peaspetsialist Indrek Ambos. „Oleme seda vastavalt klientide tagasisidele järjepidevalt täiustatud.“ Ambos meenutas, et 1. juulil, kui algas jõevähi püügilubade müük, esines tõrkeid. Need parandati kiiresti: suurendati süsteemi jõudlust ja testkeskkonnas tehti koormuse proove.

Ambos tunnistas, et kuna koormuse testimine on kasutuses olevas portaalis keeruline, ootas kogu portaali haldav meeskond nüüd ärevusega, mida 1. detsembri hommikupoolik endaga kaasa toob. „Esimesetel minutitel oli veebileht pisut aeglane, kuid tõsisemaid probleeme süsteemis siiski ei esinenud,“ ütles ta. Ambos lubas, et portaali meeskond üritab tulevikku vaadates kindlasti jõudlust veel paremaks teha.

Järgmise aasta kalastuskaartidest on populaarseimaks osutunud kevadised Peipsi kaldavõrguload, millele järgnevad Võrtsjärve nakkevõrguload ning Lämmi- ja Pihkva järve kaldavõrguload. „Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve puhul võis varasemate aastatega võrreldes märgata väiksemat ostutungi,“ nentis Ambos. Ta tõi põhjenduseks, et teist aastat järjest jaotatakse neis veekogudes kevadisi kaldavõrgu kalastuskaarte seitsme päeva kaupa ja kuna piirarvud on piisavalt suured, siis ei ole kalastajatel ka põhjust enam kohe 1. detsembril endale lube kokku osta.

Huvi kalastuskaartide vastu kinnitab, et kalapüük on Eestis jätkuvalt väga populaarne. Aastas lunastavad inimesed üle 130 000 püügiõiguse (siia kuuluvad harrastuspüügiõigus, jahipidamisõiguse tasu makse ja kalastuskaart), millest kalastuskaarte on keskmiselt 33 000. Neist enamik soetatakse portaalist kalaluba.ee ja vaid murdosa väljastatakse Keskkonnaameti kontoritest. Näiteks 1. detsembril laekus Keskkonnaameti kontoritesse ainult 25 kalastuskaardi taotlust.