Foto: Keskkonnagentuur

1. veebruaril algab Euroopa Liidu LIFE projekti „Loodusrikas Eesti“ rahastamisel katsetus, mille käigus püütakse Keskkonnaameti ja Eesti Jahimeeste Seltsi eestvedamisel vähendada väikekiskjate mõju Lääne-, Hiiu- ja Muhumaa rannaniitudel pesitsevatele lindudele.

„Viimastel aastatel läbi viidud uuringud näitavad, et väikekiskjate ebaloomulikult kõrge arvukus ohustab rannaniitude linnustikku. Et seeläbi kannatavad ka mitmed juba praegu kehva käekäiguga kaitsealused linnuliigid, on Keskkonnaamet otsustanud rahastada katsetust, mis teadlaste hinnangul võiks linnustiku olukorda parandada,“ ütles keskkonnaameti peadirektor Rainer Vakra.

Tartu ülikooli doktoran