Loomaaia keskkonnahariduskeskuse fuajees Ehitajate tee 150 avatud näitust saab külastada kuni 30.novembrini. Harrastuspiltnik Indrek Ilometsa sissejuhatus oma näitusele:

Looduse pildistamisel on Eestis pikk traditsioon. Nüüd on aga fototehnika muutunud huvilistele kergemini kättesaadavaks ja looduspiltide tegijate hulk plahvatuslikult suurenenud. See on omakorda pannud aluse loodusfoto konkurssidele. Neist kõige kauem on kestnud Vereta Jaht, mida esimest korda peeti 1997. aastal. Aastal 2022 toimus see juba kahekümne viiendat korda. Kolmel aastal olen pälvinud Vereta Jahi meistri austava tiitli.

Vereta Jahi 25. aastapäeva puhul koostasin koos veretajahilistest sõpradega raamatu „Vereta Jaht 25“ (vt. www.aastaraamat.ee).

Selle näituse pildid on tehtud nii Vereta Jahtidel kui ka muudel rännakutel Eesti looduses. Piltide tegemisel olen kasutanud Jarek Jõeperalt ja teistelt looduspiltnikelt saadud teadmisi ning Fotoluksist soetatud fototehnikat. Pildid printis Digifoto OÜ.

Head vaatamist!