Eesti on märgalade poolest rikas. Meie märgalad on sood, üleujutatavad jõeluhad, jõed ja järved, madal rannikumeri, rannaniidud ja roostikud. Heas looduslikus seisundis märgalad loovad märkamatult meile eluks vajalikku. Kasutame nende loodud hüvesid enesele teadvustamata iga päev. Märgalad:
  • Hoiavad liigirikkust. Neil on oluline roll veelindude rände-, puhke- ja pesitsuspaikadena.
  • Puhastavad vett setetest ja saasteainetest ning säilitavad looduslikku veevaru.
  • Leevendavad kliimasoojenemist. Sood seovad süsiniku turbasse ja viivad selle pikaks ajaks ringlusest välja. Sedasi aitavad sood leevendada kliimasoojenemist.
  • Rikastavad toidulauda marjade, kalade ja ulukitega.
  • Leevendavad üleujutuste ja põuaperioodide mõju. Rannaniidud, jõeluhad ja sood võtavad vastu tulvavee ja hajutavad üleujutusi. Nii aitavad märgalad vältida äärmuslike ilmadega kaasnevaid kahjustusi asulates.
  • On kutsuvad turismisihtkohad – linnuvaatluste, raba- ja veematkade korraldamine loob töökohti.
  • Suurendavad heaolu. Rabavaikus kosutab hinge, puhas mereõhk tuulutab pead!#hoiamidaarmastad #elurikkus #märgaladepäev #worldwetlandsday