Kormoranid on Eestis looduslik liik ja Eestis merealadelt ei ole ühtki kaasaegset uuringut, mis näitaks kormoranide mõju kalameeste poolt püütavate kalade “varudele”. Samas mõjutavad linnutundjate hinnangul kormoranid kohalikke kala-asurkondi  pigem positiivselt, süües väga palju jõudsalt kohalike kalade elupaiku hõivavat võõrliiki ümarmudilat. 

“Konkursi kirjeldus ütleb, et aasta kalandusteo konkurss väärtustab Eestile olulisi kalandustegusid ja nende tegijaid, aga mis üldse on siis kalandustegu?” juhtis tähelepanu Loomuse kommunikatsioonijuht Farištamo Eller. “Kalad elavad looduses inimesest hoolimata, rannakalurite kalasaagidki on viimase kolmekümne aasta jooksul mitte vähenenud, vaid suurenenud,” lisas Eller.

Eesti Loodus kirjutab sellest, kuidas kormoran on M