Foto: HJS/Esimese helkuri panid paika Suuremõisa jahtkonna vanem Janno Üksik ja Hiiumaa Jahimeeste Seltsi juhatuse esimees Andres Onemar

25. mai kaunil kevadhommikul alustati Hiiumaal ulukeid maanteedelt eemale peletavate reflektorite paigaldamisega. Reflektorite rahastus saadi projektist “Kogukond turvalisemaks”.

Saar on metsa- ja ulukirohke, kokkupõrkeid loomadega on palju. Iga välditud õnnetus on oluline ja tuleb taas tõdeda, et “helkur on odavaim elukindlustus” nii inimesele, metsloomale kui varale.

Kokku saab ääristatud üle 9 km saare teedest, lisaks „Ulukid teel“ projekti abil lisanduv 1,8 km. Teelõigud valisid välja kohalikud jahimehed, sest nemad teavad kõige paremini kõige ohtlikumaid loomade ülekäigu kohti. Valitud lõigud kooskõlastati Transpordiametiga ja lepiti kokku edasine koostöö. Ääristatud lõigud hakkavad kajastuma ka EJS-i kodulehel oleval kaardirakendusel.