Tallinna Halduskohus rahuldas MTÜ Eesti Suurkiskjadkaebuse keskkonnaameti 29.07.2022 korralduse nr 1-3/22/384 õigusvastasuse tuvastamise nõudes.

Kõnealuse korraldusega andis keskkonnaamet välja load 90 karu küttimiseks. MTÜ Eesti Suurkiskjad leidis, et keskkonnaamet ei talitanud õiguspäraselt ning esitas vastava kaebuse Tallinna Halduskohtule.

6. aprillil 2023. a tegi Tallinna Halduskohus teatavaks otsuse ja rahuldas kaebuse, millest johtub, et keskkonnaameti korraldus ei olnud õiguspärane.

Vaidlusalused 90 karu on tänaseks kütitud. Kohtu tehtud otsus karude kasuks on oluline, et sääraseid ebaseaduslikke korraldusi rohkem välja ei antaks.

“Kuigi neid 90 karu ei too miski tagasi, on kohtuotsus oluline kohaliku pretsedendina, et tulevikus taolisi õigusvastaseid korraldusi enam välja ei antaks,” sõnas MTÜ Eesti Suurkiskjad eestvedaja Eleri Lopp.

Halduskohtu väljastatud otsus peaks suunama keskkonnaametit nii karude kui ka teiste suurkiskjatega sesoses andma välja korraldusi, mis lähtuvad teadusest ja seadustest. Antud probleemile on juhtinud tähelepanu ka Tartu ülikooli teadlased: