Foto: Europarc.org

Poola ja Valgevene vaheline piiriala on metsade, mägede, jõeorgude ja märgalade maa. Lisaks paikneb seal Euroopa viimane säilinud ürgmets – Bialowieza ürgmets kuid see kunagine rahulik maakoht on tänaseks muutunud militaartsooniks. Ajendatuna murest migrantide sissevoolu pärast Valgevenest, on Poola valitsus alustanud tohutu, 186 kilomeetri pikkuse ja vähemalt 5 meetri kõrguse traatmüüri ehitamist kogu idapiiri ulatuses, kirjutab National Geographic.

Teadlased kutsusvad seda lausa keskkonnakatastroofiks, sest traataed blokeerib väga paljude metsloomade, sh ohustatud huntide, ilveste, pruunkarude, Euroopa piisonite ja punahirvede rändeteed. Sellel võib olla laiaulatuslik mõju, sest Poola-Valgevene piir on üks olulisemaid koridore metsloomade liikumiseks Ida-Euroopa ja Euraasia vahel ning loomaliigid sõltuvad geneetiliselt tervena püsimiseks ühendatud populatsioonidest. Poola valitsus on vedanud läbi Białowieża ürgmetsa, aga ka suure osa ümbritsevatest piirialadest juba traataiaga katnud. Aruanded näitavad, et see tara on juba kinni püüdnud ja tapnud loomi, sealhulgas piisoneid ja põtru. Uus müür algab Poola-Valgevene piiri põhjaservast, mis piirneb Leeduga ja ulatub lõunasse Bugi jõeni, mille kaldad on juba ääristatud traataiaga.