Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) avaldas teaduslikud seisukohad sigade pidamistingimuste sobivuse kohta, milles kutsub üles lõpetama emiste puurispidamist. Euroopa Liidu poolt on see märgiline üleskutse, sest valdav osa emistest elab praegu poole oma elust kitsas puuris.

Emiseid peetakse Euroopa Liidus puurisüsteemides, mis piiravad tugevalt nende liikumis- ja käitumisvabadust. Kasutusel olevates puurisüsteemides ei ole emistel piisavalt ruumi enda ümber pööramiseks ega loomuomaselt käitumiseks.

Enamik Euroopa Liidus ja Eestis elavatest emistest on sunnitud ligi poole oma elust veetma kitsastes puurides, mis takistavad igasugust liikumisvõimalust välja arvatud lamamist või seismist. Emiseid on lubatud pidada seemendamispuurides järjest 28 päeva ning poegimispuurides järjestikku 6 nädalat. Emis