Euroopa Komisjon tegi raadamist mittepõhjustavate toodete määruse ettepaneku keelata ELi turul tooted, mis on seotud metsade hävitamise riskiga. Kahjuks sisaldas tehtud ettepanek vaid väga piiratud koguse kaupu: palmiõli, puit, kakao, kohv, veiseliha, nahk ja peamised sojatooted. Euroopa Parlament hääletas teisipäeval, 13. septembril komisjoni ettepaneku poolt, ent parlament soovib, et piirang kehtiks rohkematele loomsetele toodetele, näiteks ka nendele, mis on toodetud veistest, sigadest, kodulindudest ja lammastest.

Pooldame piirangu laiendamist rohkematele loomsetele toodetele, ent lisaks peaks keeld piirama ka piima- ja kalatoodete importi. “Intensiivne loomatööstus, sh piima- ja kalatööstus, on äärmiselt keskkonnakahjulik ning mittejätkusuutlik, mida on ka korduvalt tõestatud. Seda enam, et suur osa toorainetest nagu näiteks enamus kasvatatavast sojast läheb loomasöödaks ning seda imporditakse just piirkondadest, kus raadamine on suur probleem,” täpsustas Loomuse kommunikatsioonijuht Farištamo Eller.

Vahemikus 1990–2020 ehk 30 aastaga on Euroopa Liidust suuremal maa-ala hävitatud looduslikud kooslused raadamise tagajärjel. Uus seadus teeks ettevõtetele kohustuslikuks tõendada, et tooted, mida nad Euroopa Liidus müüvad ei oleks toodetud mitte kuskil maailmas metsade raadamise ja maade degradeerumise hinnaga. Lisaks metsade hoidmisele on oluline ka märgalade, savannide ja rohtlate ökosüsteemide mittekahjustamine. See annaks tarbijatele kindluse, et tooted, mida nad ostavad ei panusta metsade hävitamisse, kaasa arvatud asendamatud troopilised metsad, ja vähendaksid Euroopa Liidu panust kliimamuutustesse ja elurikkuse kaosse.