Oktoobri lõpus saatsime Sven Miksrile kirja, kus palusime EL-i petitsioonikomisjoni istungil toetada üleskutset Euroopa Komisjonile reguleerida eksootiliste lemmikloomadega kauplemist kogu EL-i hõlmava positiivse nimekirjaga. 20 saadikut, ehk kõik va. üks, toetasid ettepanekut.

PROBLEEM

EL-is kaubeldakse äärmiselt suurel hulgal loomadega, et pidada neid lemmikloomadena, kuid paljud neist liikidest ei sobi ega hakka kunagi sobima vangistuses elamiseks. Vastu võetud ettepanekus rõhutatakse eksootiliste lemmikloomadega kauplemise mõju loomade heaolule, zoonootiliste haiguste riski ja ohtu bioloogilise mitmekesisusele, mida võib tekitada loomade eemaldamine loodusest nende päritoluriigis, samuti nende vabastamisel või põgenemisel sihtriigis. Ettepanekus märgitakse, et liikmesriikides ja EL-is kehtivad regulatsioonid ei ole piisavalt tõhusad, et tagada loomade heaolu ega arvesta enamike liikidega.

LAHENDUS

Ettepanekus rõhutatakse, et kogu EL-i hõlmav positiivne nimekiri on lahendus paljudele probleemidele, mida põhjustab eksootiliste lemmikloomade kaubandus. Positiivne nimekiri on loetelu loomadest, kellega on lubatud kaubelda, mis tähendab, et kõigi nimekirjast välja jäänud loomadega on kauplemine ebaseaduslik. Selline süsteem on konkreetne, ennetuslik ja annab selge arusaama, milliste liikidega on EL-is lubatud kaubelda.

Allikas: Eurogroup for Animals