cof

Euroopas on viimastel aastakümnetel linde märkimisväärselt vähemaks jäänud. Nii väidavad Briti teadlased, kes uurisid väga suures mahus läbi andmebaase. Fiona Burns Cambridge’is asuvast Kuningliku Linnukaitseühingu loodushoiuteaduse keskusest ja ta kolleegid kirjutavad ajakirjas Ecology and Evolution, et võrreldes 1980. aastate algusega on Euroopas praegu umbes 600 miljonit lindu vähem.

Mõned linnuliigid on seejuures kannatanud palju rohkem kui teised. Hänilaste arv on vähenenud 97 miljonit, kuldnokkade arv 75 miljonit ja põldlõokeste arv 68 miljonit. Koduvarblasi on Euroopas aga viimase 40 aastaga jäänud tervelt 247 miljoni võrra vähemaks.

Uuringu autorid ei anna Euroopa lindude arvukuse muutustele ühte ja kindlat seletust. Nad loetlevad arvukuse vähenemise võimalike põhjustena sobilike elukohtade kadu, põllumajanduslikest putukamürkidest tingitud toidunappust ja saasteainete levikut keskkonnas, aga ka näiteks kodukasside rohkust.

Lindude arvu kahanemine 40 aastaga 600 miljoni võrra on suur muutus, kuid mõne aasta eest tehtud teise uuringu järgi on Põhja-Ameerikas lindude arv alates 1970. aastatest kahanenud tervelt kolme miljardi võrra. Teadlased väidavad, et kui midagi tõsiselt ette ei võeta, võivad sajad linnuliigid sootuks kaduda.