Esialgse kokkuleppega kehtestatakse hoolsuskohustuse normid kõigile ettevõtjatele ja kauplejatele, kes lasevad turule, teevad turul kättesaadavaks või ekspordivad ELi turult järgmisi kaupu:

  • palmiõli
  • veiseliha
  • puit
  • kohv
  • kakao
  • soja

Neid norme kohaldatakse ka mitmete nimetatud kaupadest saadud toodete suhtes, nagu šokolaad, mööbel, trükitud paber ja teatavad palmiõlil põhinevad derivaadid. Uute normide kohaldamise piirkuupäevaks määrati 31. detsember 2020, mis tähendab, et liidu turule lubatakse või sealt eksporditakse ainult selliseid tooteid, mis on toodetud maa-alal, kus ei ole pärast 31. detsembrit 2020 toimunud raadamist ega metsade degradeerumist.

Hetkel jäeti välja muud loomatööstuse saadused (va. veiseliha), kus tooted valmivad sojaga toidetud loomadest. Loodame, et selle mõju hinnatakse peagi ja võetakse kasutusele vajalikud meetmed looduse kaitsmiseks.

Allikad: Eurogroup for Animals, Euroopa Liidu Nõukogu