Euroopa Komisjon avaldas eelmisel nädalal uuendatud tegevuskava metsloomadega kaubitsemise vastu võitelmiseks. Tegevuskavas on mitmeid ambitsioonikaid meetmeid, kuid leiame koos Eurogroup for Animalsiga, et sellest jääb siiski väheks ja tuleks tegutseda konkreetsemalt.

Euroopa on sihtkohaks kui ka transiit keskuseks legaalsele kui ka illegaalsele eksootiliste loomade kaubandusele. EL on näidanud, et nad soovivad olla ülemaailmseks liidriks võitluses ebaseadusliku ja jätkusuutmatu metsloomadega kauplemise vastu, avaldades metsloomadega kaubitsemise vastase tegevuskava.

Tervitame just tegevust, mille eesmärk on – „Uurida olemasolevate meetmete läbivaatamise vajadust, lisandväärtust ja teostatavust või luua uusi vahendeid, et vähendada metsloomadega kauplemist (nt „positiivne nimekiri” ehk nimekiri liikidest, kellega võib kaubelda ja pidada lemmikloomadena; kriminaliseerida igasugune ebaseaduslikult hangitud metsloomadega kauplemine või nõuda kõigi ELi toodud loomade ja taimede registreerimist.)”

Lisatud tegevused on kooskõlas ka loomakaitsjate eesmärkidega. Eelkõige meetmed, mille eesmärk on:

Parandada juurdepääsu konfiskeeritud või konfiskeeritud elusloomade või taimede eest hoolitsemisele, laiendades riiklikul tasandil spetsialiseeritud päästekeskuste võrgustikke, jagades keskuste kohta teavet EL-i tasandil ning vajaduse korral suurendada jõupingutusi konfiskeeritud isendite loodusesse tagasi viimiseks.

Rakendada jahitrofeede impordile suuremat kontrolli, laiendades impordilubade ulatust, ajakohastades tõendeid ja suurendades teadusliku ülevaaterühma arvamuste läbipaistvust.

Uurida illegaalse metsloomakaubandusega seotud zoonootiliste haiguste leviku riske.

Rakendada ja laiendada teadlikkust tõstvaid ja hästi sihitud sotsiaalteadustel põhinevaid nõudlust vähendavaid tegevusi, mis on suunatud eelkõige tarbijate käitumise muutmisele, EL-is ja teistel suurematel sihtturgudel. Eurogrup usub, et kogu EL-i hõlmav lubatud lemmikloomade nimekiri vähendaks oluliselt nõudlust liikide järele.

Allikas: Eurogroup for Animals