Euroopa Komisjon avaldas eelmisel nädalal uuendatud tegevuskava metsloomadega kaubitsemise vastu võitelmiseks. Tegevuskavas on mitmeid ambitsioonikaid meetmeid, kuid leiame koos Eurogroup for Animalsiga, et sellest jääb siiski väheks ja tuleks tegutseda konkreetsemalt.

Euroopa on sihtkohaks kui ka transiit keskuseks legaalsele kui ka illegaalsele eksootiliste loomade kaubandusele. EL on näidanud, et nad soovivad olla ülemaailmseks liidriks võitluses ebaseadusliku ja jätkusuutmatu metsloomadega kauplemise vastu, avaldades metsloomadega kaubitsemise vastase tegevuskava.

Tervitame just tegevust, mille eesmärk on – „Uurida olemasolevate meetmete läbivaatamise vajadust, lisandväärtust ja teostatavust või luua uusi vahendeid, et vähendada metsloomadega kauplemist (nt „positiivne nimekiri” ehk nimekiri liikidest, kellega võib kaubelda ja pidada lemmikloomadena; kriminaliseerida igasugune eb