Foto: Keskkonnaagentuur/Timo Kark tunnustust vastu võtmas

Natura 2000 võrgustiku loomise 30. aastapäeva puhul tunnustati parimaid looduskaitselisi projekte Natura aladel. Kokku osales Natura 2000 Awards konkursil 21 finalisti erinevatest EL liikmesriikidest ning nende hulka kuulus ka Keskkonnaagentuuri esitatud projekt „Pärnu jõestiku elupaikade taastamine“.

Keskkonnaagentuuri juhitud projekti raames lammutati 1834. aastal rajatud ning hilisematel aastatel laiendatud 4,3 meetri kõrgune Sindi pais Pärnu jõel ja loodi selle asemele tehiskärestik. Eesmärk oli parandada kalade rändetingimusi Pärnu jões, mis on suurima potentsiaaliga lõhejõgi Eestis. Kui enne paisu lammutamist oli võimalik kaladel reaalselt kasutada vaid üht protsenti kogu jões leiduvatest elupaikadest, siis projekti tulemusel parandati Pärnu jõestikus erinevate kalaliikide rändetingimusi rohkem kui 3000 km ulatuses. See moodustab EL elurikkuse strateegia eesmärgist pisut üle kümne protsendi. Nimelt on eesmärgiks seatud parandada aastaks 2030 kalade rändetingimusi vähemalt 25 000 km ulatuses.

“Tihedas konkurentsis ei saanud me seekord küll auhinnalist kohta, kuid Euroopa Komisjoni tunnustus panuse eest looduskaitsesse on meie jaoks väga väärtuslik,” kommenteeris osalemist konkursil Keskkonnaagentuuri eluslooduse osakonna juhataja Timo Kark.

Inimene on pikka aega jõgede seisundit mõjutanud paisutamise, süvendamise ja sirgendamisega, mis on muutnud paljud veekogud elustikule ebasobivaks. Pärnu jõestiku projekti raames likvideeriti kokku seitse rändetakistust, mis tagab kalade vaba liikumise kogu vesikonna ulatuses. Kõik see aitab kaasa nii siirdekalade seisundi parandamisele kui ka jõgedes püsivalt elavate liikide seisundile. „Euroopa Komisjoni tunnustus näitab, et Eestis tehakse veekogude taastamisel tänuväärset tööd. Võib isegi öelda, et Eesti on selles vallas olnud eestvedaja, sest mõnes Euroopa riigis alles alustatakse selliste tegevustega,” lisas Kark.

Natura 2000 Awards konkursil hinnati esitatud projekte erinevates kategooriates, milleks olid näiteks maismaa ja merealade kaitse ning kommunikatsiooni ja piirideülesed projektid. Kokku esitati konkursile 40 erinevat projekti, millest 21 valiti finaali. 18. mail toimunud auhinnatseremoonial Brüsselis valiti Eesti projektiga samas kategoorias parimaks projekt Kreekast, mille raames parandati Vahemeremaades elava pistrikuliigi Falco eleonorae pesitsus- ning elupaigatingimusi.

Natura 2000 Awards laureaatide kohta saab täpsemalt lugeda Euroopa Komisjoni kodulehelt