Euroopa Komisjon ja EL/EFTA riigid leppisid 1. juulil kokku ELi jõustamismeetmete käivitamises lemmikloomade ebaseadusliku kaubanduse vastu võitlemiseks. Seda vastuseks liikmesriikide üha sagenevate teadetele ebaseadusliku tegevuse kohta.

Komisjoni teatel kestab kontrollitegevus 2023. aasta alguseni ja seda koordineerib EL-i Põllumajandus- ja Toidupettuste võrgustik. Selle eesmärk on:

  • Lemmikloomade tervise ja rahvatervise kaitsmine eeskirjade eiramise ja ametlike dokumentide (passid, marutaudikatsete protokollid ja tervisetõendid) võltsimise tuvastamise kaudu.
  • Mitteäriliseks liikumiseks varjatud loomadega kauplemise (kaubandusliku liikumise) tuvastamine nii piiridel.
  • Uute petturite kaasamise (kasvatajad, transportijad, loomaarstid, edasimüüjad) ärahoidmine.

See on vastuseks ebaseadusliku loomade piiriülese veo suurele tõusule, mis koroonaviiruse pandeemia ajal kasvas hüppeliselt. Märkimisväärne osa illegaalsest kaubandusest on nüüdseks kolinud veebi, paljud e-poed ja platvormid postitavad kodus kasvatatud kutsikate reklaame, mõned pakuvad isegi ülemaailmset kohaletoimetamist. Neid loomi kasvatatakse aga sageli väljaspool EL-i asuvates kutsikafarmides, kus on äärmiselt halbavad tingimused ja loomade tervise ega muu heaoluga ei arvestata.
Allikas: Eurogroup for Animals

  • Nüüdsest saab teavitada ebaseaduslikest lemmikloomakaubanduse juhtumitest ka Tervise- ja toiduohutuse osakonda: SANTE-food-fraud@ec.europa.eu.
  • Eesti Loomakaitse Selts ootab teateid: info@loomakaitse.ee või +372 526 7117