Foto: Margus Ots/Emane sinitihane rõngaga CB40209 – esimene sinitihane, kelle teistkordne pesitsemine suve jooksul Eestis tõestamist leidis. Vana-Kuuste, 13.07.2022

Margus Ots annab Linnuvaatleja portaali vahendusel teada, et suur oli ta üllatus, kui 10. juulil Tartumaal Vana-Kuustes asuvas maakodus pesakaste kontrollides taas sinitihase pesa kuue pojaga leidis. Samast pesakastist oli ta 29. mail rõngastanud sinitihase seitse poega ja emaslinnu. See on esimene tõestatud sinitihase samasuvine korduvpesitsus Eestis.

Kui soodsal aastal võib Eestis teise kurna muneda kuni 70% rasvatihase paaridest, siis sinitihast arvati Eestis pesitsemas vaid ühe korra suve jooksul – hilisemaid pesakondi peeti ebaõnnestunud pesitsejate järelkurnade poegadeks. Kui Lääne-Euroopas munevad sinitihased teisi kurni, siis meie piirkonnas teadaolevalt mitte või väga harva.

Kuna koos esimese pesakonna poegadega õnnestus pesalt tabada ning rõngastada ka emaslind, tuli tal sinitihase samal suvel teistkordse pesitsemise tõestamiseks vaid emaslind uuesti kinni püüda – võis ju ka arvata, et samas pesakastis pesitses nüüd hoopis teine sinitihase paar. 13. juulil pesalt tabatud emaslind oli aga tõesti sama emaslind, kes pesitses pesakastis ka maikuus. Sellega on sinitihase teistkordne pesitsemine suve jooksul esmakordselt Eestis kinnitust leidnud.