Maole toiduks ostetud hiired otsustasid oma elu eest võidelda ja tapsid oma vaenlase. Lugu jõudis MTÜ Neli Käppa kõrvu, kes pöördus Eesti Loomakaitse Seltsi vabatahtliku poole, palvega leida närilistele kodud.

Meie hoole alla jõudsid neli hiirt. Kõik viis närilist pääsesid küll mao käest, kuid kahjuks varitses neid veel üks oht – kass. Üks hiirtest langes kassi kätte ja sealt ta eluga enam ei pääsenud. Kuid rõõmusõnumina hiirte austajatele võib öelda, et varsti saab neist neljast hiirest vähemalt paarkümmend. Saabudes hoiukoju selgus, et närilised on tiined ning üsna pea otsib ELS kodu mitmekümnele hiirele.

 Lemmikloomana peetava mao toitmine elusate loomadega võib näida vajalik säilitamaks tema jahiinstinkti. Kuid kunstlikes tingimustes ei ole see vajalik ning on ohtlik ka röövloomale endale. Nimelt võib näriline vastu hakata ja madu vigastada, isegi tappa. Samuti võivad elusad närilised kaasa tuua parasiite, mis madudel erinevaid haiguseid põhjustavad.

 Maopuuri sattunud näriline suure tõenäosusega ehmub ja püüab mao eest peitu pugeda. Ei ole ka ebatavaline, et näriline võib rünnata, kui tunneb end ohustatuna. Nende teravad lõikehambad võivad põhjustada maole vigastusi ning sellest tulenevaid nakkusi, mis nõuavad veterinaarravi või eutanaasiat. Jättes näljane näriline maopuuri võib leida, et elussaak on mao osaliselt ära söönud. Näljased ritsikad ja jahuussid võivad niiskuse või toitainete saamiseks rünnata mao nahka ja silmi.

 Kutsume üles loobuma elussöödast ning kaaluma humaansemaid variante, mis on võimalikult loomasõbralikud ega ohusta lemmiklooma elu.