Foto: Veljo Runnel/Kalakotkad

Oleme koondanud põnevamad eluslooduse seiretööd koos viimaste tulemustega kaardilukku, mis tutvustab riikliku seire olemust, ilmestab hästi kogutud andmeid ning suunab huvilised vastavate seirearuannete juurde. Muuhulgas leiad kaardiloost:hallhüljeste seireandmeid on kogutud juba 30 aastat:

  • 341-st seirekohast 178-s oli kaitsealuse soontaimeliigi populatsiooni vitaalsus hea või stabiilne, kuid lausa 113-s kohas otsitud liiki ei leitud;
  • päevaliblikate arvukust Eestis võib pidada stabiilseks;
  • ca 15% Eesti haudelindude käekäik sõltub suuremal või vähemal määral sooelupaikade säilimisest ja seisundist.

    Kaardilooga saad tutvuda SIIN