Eelmisel nädalal saatsime ettepanekud rohepöörde tegevusplaanile. Seda ikka eesmärgiga, et kaitsta loomaliike ja parandada põllumajandusloomade heaolu. Lühike ülevaate ettepanekutest.

  • reguleerida koduloomadena peetavaid loomaliike eesmärgiga kaitsta kohalikku liigirikkust ning vähendada ka muid keskkonnamõjusid;
  • vähendada valgusreaostust eesmärgiga kahandada mõju elanike vaimsele tervisele ja une kvaliteedile ning ka kahjulikku mõju linnakeskkonnas elavatele lindudele, kelle elurütmi valgusreostus segi paiskab;
  • seada piirangud klaasseintele eesmärgiga vähendada kõrghoonete kahjulikku mõju linnakeskkonnas elavatele lindudele;
  • võtta kaitse alla kalade rändetee;
  • jälgida pesitsusrahu;
  • lisaks mitmed ettepanekud loomakasvatuse vähendamiseks ja taimse toidu osakaalu kasvatamiseks.

Vaata täpsemalt SIIT