Foto: ELS

Eksootiliste loomade pidamine on aina kasvav trend Euroopas kui ka Eestis. Need eriliselt armsa või kummalise välimusega metsloomad tõmbavad meie kõigi tähelepanu ja loomulikult paljudes tekitavad ka soovi selliseid loomi kodus pidada. Eesti Loomakaitse Selts (ELS) rõhutab, et eksootiliste loomade pidamine lemmikloomana võib ilma teadliku lähenemiseta, tuua kahju loomale endale, inimesele, teistele loomadele kui ka keskkonnale.  

Armsa või kummalise välimuse taga on loom, kes on pärit teistsugusest keskkonnast, kelle eluviisid ei pruugi sobituda meie omaga, kes võib kaasa tuua meile või meie teistele loomadele ohtlikke või lihtsalt ebameeldivaid haiguseid, kes võib olla ohuks meie keskkonna säilimisele ja kelle liik võib olla oma kodumaal loodusest kadumas.