Euroopa Kemikaaliamet nõuab uusi loomkatsete tegemist koostisainetega, mida on aastaid ohutult kasutatud, sh loomkatseid kosmeetikatoodetel, kuigi see on keelatud ELis juba aastast 2009. Kui nii läheb, võidakse miljonite loomade peal teha julme ja tarbetuid katseid. Ütleme sellele “ei”!

Kui toetad Euroopa kodanike rahvaalgatust “Julmust vältiv kosmeetika – loomkatsetevaba Euroopa” ehk “Save Cruelty Free Cosmetics”, siis toetad:

  1. loomkatsete keeldu kosmeetikatoodetel;
  2. ELi kemikaalimääruse muutmist nii, et oleks tagatud inimeste tervise ja keskkonna kaitse kemikaalide käitlemisel, lisamata uusi loomkatseid käsitlevaid nõudeid;
  3. ELis teaduse moderniseerimist ning järkjärgulist loomkatset lõpetamist ELis.
Allkirjade kogumine lõpeb juba augusti lõpus ja kokku on vaja saada vähemalt miljon allkirja. Praegu on kokku üle 817 000 allkirja üle Euroopa, sh 2799 allkirja Eestist. Kui Sa ei ole juba allkirjastanud, siis saad seda siin teha: www.savecrueltyfree.eu

Aitäh, et oled loomade poolt!