Foto: Kaarel Kaisel

Matsalu rõngastuskeskuses alates 2000. aastast kogutud andmed said kokku graafikutele ja kaartidele.

Analüütikatarkvara Tableau rakenduse abil loodud mugav visuaalne ülevaade rõngastatud lindudest on jaotatud kolmeks alaleheks:

1. Eestis rõngastatud linnud;
2. Eestis rõngastatud lindude taasleiud meil ja mujal maailmas;
3. Väljaspool Eestit rõngastatud ning siin leitud või püütud lindude leiuandmed.

Graafikud ja kaardid on interaktiivsed, muuhulgas on võimalik andmeid filtreerida liigi, vanuse ning rõngastuse aja ja koha järgi. Linnuhuvilised saavad kogutud andmetest näiteks teada kuhu meie linnud rändavad ja millal rõngastatud linde siin kõige enam kohtab.

Rõngastusstatistikaga saab tutvuda siin.

ESTONIA-MATSALU rõngastuste kohta on enam-vähem täielik andmestik alates 2000. aastast. Mujalt pärit ja Eestist leitud isendite andmestik algab aastaga 2019. Mõlemad andmestikud (ning koos sellega ka olemasolevad graafikud) täienevad jooksvalt vastavalt rõngastustele ja uutele leidudele. Andmeid uuendatakse kord nädalas.

Matsalu rõngastuskeskus koordineerib lindude ning nahkhiirte märgistamist kogu Eestis, nii kannavad kõik Eesti linnurõngad signatuuri ESTONIA MATSALU.

Kõigist rõngastatud lindude tabamistest (leitud surnult, püütud ja vabastatud, leitud jäänused jne) palume teatada:

• e-posti aadressil matsalu@envir.ee või
• aadressil: Matsalu rõngastuskeskus, Penijõe, 90305 Lääneranna vald, Pärnumaa või
• telefonil 585 45828.

Üles tuleks märkida kõik andmed rõngalt ning täpsustada rõnga leiukoht ja -aeg ning linnuliik (kui võimalik), kelle jalas või kaelas rõngas leiti / nähti. Võimaluse korral võib rõnga ka rõngastuskeskusesse saata. Lisaks palume teatada leidja kontaktandmed, et saaks tabamistingimusi ja -kohta vajadusel täpsustada ning leidjale rõngastusandmed teatada.