Foto: Uku Paal

Eesti Ornitoloogiaühing otsib oma kollektiivi juurde poole kohaga linnukaitse spetsialisti.

Põhilised tööülesanded on:

  • linnukaitselise mõjuga otsustusprotsesside jälgimine, ühingu seisukohtade kujundamine ja kaitsmine;
  • ühingu esindamine linnukaitselistes küsimustes, suhtlemine vastavate asutuste ja organisatsioonidega Eestis ja välismaal;
  • linnukaitseprojektide algatamine ja eestvedamine.

Sobid linnukaitse spetsialisti ametikohale ja meie kollektiivi, kui sul on:

  • vähemalt magistrikraad loodusteaduste vallas;
  • head teadmised ökoloogiast ja Eesti linnustikust;
  • tahe Eesti looduse ja lindude heaks midagi ära teha;
  • valmidus töötada nii iseseisvalt kui meeskonnas;
  • väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus eesti keeles.

Kasuks tuleb:

  • eelnev kogemus huvikaitse ja/või keskkonnapoliitika valdkonnas;
  • võõrkeelte oskus.